Fiscaliteit

Meer over fiscaliteit

 

 

Onze dienstverlening inzake personenbelasting omvat o.a.:

 • opstellen van exploitatierekeningen bij éénmanszaken
 • opmaken, berekenen en versturen van de aangifte in de personenbelasting
 • berekenen van uw voorafbetalingen
 • fiscale optimalisaties
 • bijstand en/of vertegenwoordiging bij fiscale controles
 • optimialisatie van de fiscale voordelen en het begeleiden bij overgang naar vennootschap
 

Onze dienstverlening inzake vennootschapsbelasting omvat o.a. :

 • opstellen van de jaarrekeningen en de toelichting ervan
 • opmaken, berekenen en indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting
 • berekenen van uw voorafbetalingen
 • fiscale optimalisaties
 • bijstand en/of vertegenwoordiging bij fiscale controles
 

Onze dienstverlening inzake vennootschapsrecht omvat o.a. :

 • oprichten van vennootschappen
 • overnemen en samenvoegen van bedrijven
 • benoemen en ontslaan van zaakvoerders en/of bestuurders
 • fusie, splitsing, ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • familiale opvolging
 

De volgende wettelijke verplichtingen vervullen wij voor u :

 • inschrijven, wijzigen of stopzetten bij het KBO
 • inschrijven of uitschrijven als BTW-plichtige
 • indienen van neerleggingen bij NBB
 • wettelijke publicaties in het Belgisch Staatsblad zoals adreswijziging, doelswijziging, herbenoemingen, etc.